İlk Yardımda Yapılması Gerekenler nelerdir?

ilk yardım eğitimi

İlk Yardımda Yapılması Gerekenler nelerdir?

  • Hasta ya da yaralının durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum )
  • Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek.
  • Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek.
  • Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede bulunmak.
  • Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale etmek.
  • Hasta ya da yaralının yarasını görmesine izin vermemek.
  • Hasta ya da yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunmak.
  • Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak ( 112 )
  • Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yok ise, hasta ya da yaralıyı kesinlikle yerinden kımıldatmamak.